logoHome
Video interactie Begeleiding Video interactie Begeleiding
icoon

Video Interactie Begeleiding (VIB) is een goede manier om communicatie tussen pedagogisch medewerkers en de kinderen met wie ze werken, te verbeteren. Op deze manier kan de ontwikkeling van de kinderen optimaal gestimuleerd worden. Onze pedagogisch adviseurs zijn uitgebreid getraind in deze methodiek.

Video Interactie Begeleiding (VIB)

Hoe werkt VIB?

Tijdens een dagelijkse activiteit op de groep maken we video-opnames van ongeveer 5 minuten. Daarna kijken de pedagogisch medewerker en een speciaal opgeleide VIB-begeleider de opnames terug. Zij bespreken de positieve (non)verbale communicatie tussen het kind en de pedagogisch medewerker. Zo leert de medewerker om goede interactiemomenten te herkennen en uit te bouwen. VIB helpt pedagogisch medewerkers om de initiatieven en signalen van kinderen te herkennen en daarop in te spelen. Ook krijgen zij op deze manier inzicht in hun eigen rol in de communicatie met de kinderen.

Positief leiding geven

Tijdens de VIB-training leren de pedagogisch medewerkers om op een positieve, prettige manier leiding te geven aan de groep. Dat kunnen ze doen door meer rond te kijken, kinderen bij groepsactiviteiten te betrekken en ze oog te laten hebben voor elkaar.

Wetenschappelijk bewezen effectiviteit

Het Kohnstamm-instituut heeft wetenschappelijk vastgesteld dat VIB blijvende effecten laat zien op pedagogische kernwaarden, die te maken hebben met communicatie met kinderen. Na een VIB-training:

  • kijkt de pedagogisch medewerker de kinderen vaker aan;
  • is de pedagogisch medewerker meer stimulerend in haar opvoedingsgedrag;
  • is de pedagogisch medewerker sensitiever en verbaal stimulerender;
  • speelt de pedagogische medewerker vaker in op de signalen van kinderen.