logoHome
Activiteiten Activiteiten
icoon

Samen spelen in een gezellige sfeer! Wij stimuleren de ontwikkeling van je kind door een leuk en leerzaam aanbod van activiteiten. Het spelmateriaal is afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen.

"Spelen, bewegen en elke dag naar buiten!"

Leeftijd

Peuter

Met je peuter doen wij ook allerlei ontwikkelingsgerichte activiteiten. Zoals bewegen, klimmen en klauteren, bouwen met blokken, tekenen en knippen, spelen met kleuren en vormen, kleien, spelen met de water- en zandtafel, puzzelen, voorlezen en natuurlijk veel liedjes zingen.

3 jaar en ouder

Voor kinderen van 3 jaar en ouder zijn er activiteiten die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau, zoals knutselen en kleien of bewegen op muziek.

Activiteiten

Buitenspelen

Buitenspelen doen we elke dag! Buiten is er een speelplaats gericht op ontdekken, voelen en ervaren.

Bewegen

Bewegen is belangrijk. Ook voor jonge kinderen. Als je kind veel beweegt, dan heeft dat een positieve invloed op zijn of haar gewicht en lichamelijke ontwikkeling. Daarom stimuleren wij het bewegen met jonge kinderen in onze dagopvang en peuterspeelzalen.

Centrale ruimte

Binnen is er een centrale ruimte met allerlei activiteitenhoekjes, om te spelen, te verven of te verkleden.

Extra aandacht voor taal

Wij besteden extra aandacht aan de taalontwikkeling van je kind, bijvoorbeeld met vertelplaten en kringgesprekjes. Ook zingen we iedere dag liedjes, lezen we verhaaltjes voor en doen we leuke woordspelletjes.