logoHome
Pedagogisch beleid Pedagogisch beleid
icoon

Als ouder geef je een deel van de opvoeding van je kind aan ons uit handen. Daarom zijn al onze pedagogisch medewerkers gekwalificeerde krachten die op een liefdevolle en zorgzame manier je kind professioneel en deskundig opvangen en begeleiden. Bij die bijzondere taak hoort een grote verantwoordelijkheid.

Pedagogisch beleid en kwaliteit

In ons Pedagogisch Beleidsplan staan onze uitgangspunten voor de dagelijkse omgang met je kind. Ons pedagogisch beleidsplan is gebaseerd op het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar en 4-13 jaar.

We passen ons pedagogisch beleidsplan regelmatig aan. Bijvoorbeeld als er nieuwe inzichten zijn. Bovendien vragen we de oudercommissie om met ons mee te denken en ons te adviseren. Misschien heb je ook nieuwe ideeën? We horen het graag.

Pedagogisch kaders

Door Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) zijn pedagogische kaders ontwikkeld:

Deze pedagogische kaders maken wetenschappelijke kennis en praktijkkennis toegankelijk, inspireren en ondersteunen pedagogische medewerkers bij hun dagelijks werk en vormen de basis voor het pedagogisch beleid van onze kindercentra.

Elk kind een mentor

Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht om voor elk kind een mentor aan te stellen. De mentor is bij voorkeur de pedagogisch medewerker die je kind het meest ziet. De mentor heeft een speciale verantwoordelijkheid voor jouw kind. Hij of zij houdt zich bezig met het welbevinden van je kind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders en collega’s.

Wanneer je kind nieuw is, krijgt jouw kind intensieve begeleiding en extra aandacht. Hoe lang deze periode duurt, hangt af van de behoefte van je kind. Wil je meer informatie over het mentorschap, neem dan contact op met de manager kinderopvang.