logoHome
Over SKO Over SKO
icoon

SKO is al meer dan 30 jaar dé kinderopvang in Oegstgeest. Sinds 1988 zijn we gegroeid naar 10 kindcentra verspreid over heel Oegstgeest.

Je kind kan bij ons opgroeien: wij bieden opvang van 0 – 14 jaar. Alle opvang is in de wijk: zo zijn vriendjes en vriendinnetjes altijd dichtbij!

"De beste kinderopvang in elke wijk van Oegstgeest, dat is onze missie!"

Missie

Wij bieden professionele kinderopvang in een vertrouwde en veilige omgeving. Wij dagen kinderen uit om hun kwaliteiten en talenten te ontwikkelen. We werken samen met partners aan integrale ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen. Wij bieden ouders de mogelijkheid om gezin en werk op een flexibele manier te combineren.

Visie

Wij maken deel uit van de lokale gemeenschap en voelen ons daarbij betrokken. Samen met ouders en partners bieden wij kinderen een pedagogische omgeving waar het kind centraal staat, waarin zij ervaringen opdoen en zich spelenderwijs optimaal kunnen ontwikkelen.

Elk kind moet de kans hebben zijn kwaliteiten en talenten te ontdekken. Wij zorgen er voor dat je kind vanuit zijn of haar belevingswereld op zoek gaat naar zichzelf en de wereld om zich heen. Om dit mogelijk te maken werken wij intensief samen met ouders, ons pedagogisch team, het onderwijs, de wijk en andere voorzieningen die de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. Zo streven wij naar een integraal aanbod van opvang, onderwijs, ontwikkeling, ontspanning en opvoeding.

De basis van waaruit we dit doen ligt in onze kindvisie.

Kindvisie: zo kijken we naar jouw kind

Je kind is open, puur en nieuwsgierig naar zijn omgeving. Van jongs af aan is hij (of zij) gericht op het aangaan van sociale interactie: het spelenderwijs leren van en met elkaar. Vanuit zijn fantasierijke en creatieve gedachtes neemt je kind ons mee in zijn belevingswereld. Vanuit die belevingswereld helpen wij je kind om zijn kwaliteiten en talenten te ontdekken. Door bij hem aan te sluiten en hem de ruimte te geven.
Jouw kind is uniek. En zo kijken wij naar elk kind.

"Samenwerken en verbinden, krachten bundelen, daar zijn wij sterk in."

Kernwaarden

Wijkgericht

We zijn betrokken bij de lokale gemeenschap (en de wijk) en benaderen partners om samen te werken aan mogelijkheden om kinderen te stimuleren en uit te dagen. Samen met partners en ouders zorgen we voor een sterke pedagogische omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Vertrouwd en veilig

Onze vaste medewerkers zijn een vertrouwd gezicht voor de kinderen. Wij bieden een veilige en warme omgeving; een plek waar kinderen zichzelf mogen zijn en zich thuis voelen.

Betrokken

Wij hebben oog voor de unieke kwaliteiten van elk kind en helpen kinderen zichzelf te ontdekken en ontwikkelen. Onze medewerkers herkennen wat elk kind nodig heeft en sluiten hierbij aan.

Spelenderwijs

Kinderen leren door te spelen. Wij sporen kinderen aan te oefenen, uit te proberen, nieuwe ervaringen op te doen om zo hun talenten te ontdekken. Wij zorgen voor een soepele overgang van de ene ontwikkelingsfase naar de andere ontwikkelingsfase (doorgaande ontwikkelingslijn).

Ontwikkeling

Wij staan open voor ideeën van kinderen, ouders, partners en medewerkers. Wij communiceren open en transparant. We leren van en met elkaar. Zo zijn wij in staat ons steeds weer te verbeteren, te vernieuwen en te ontwikkelen.