logoHome
Aanmelden Aanmelden
icoon

Je kunt vrijblijvend je kind bij ons online aanmelden. Snel en gemakkelijk!

Je kind kan bij ons opgroeien. Na het kinderdagverblijf kan je kind doorstromen naar onze buitenschoolse opvang en de Toptieners. Daar vangen wij je kind niet alleen na school op, maar ook vóór school, tussen de middag en tijdens schoolvakanties.

"Alle opvang in de buurt: je kind kan bij ons opgroeien!"

Zwanger?

Zodra je drie maanden zwanger bent, kun je je kindje bij ons aanmelden voor onze dagopvang. Je baby kan bij ons terecht als hij/zij 10 weken oud is.

Rondleiding

Natuurlijk heb je veel vragen. Tijdens de rondleiding kun je de sfeer proeven. Onze managers kinderopvang nemen alle tijd voor je. Wij laten je de locatie, de groepen en de binnen- en buitenruimtes zien en je maakt kennis met de pedagogisch medewerkers.

Kom alvast bij ons kijken en vraag een rondleiding aan op het kindercentrum van jouw keuze!

Direct aanmelden?

Je kunt je kind vrijblijvend bij ons online aanmelden. Snel en gemakkelijk! Klik op de roze button ‘Online aanmelden’.

Aanmeldprocedure

1. Online aanmeldformulier

Je kunt je kind bij ons online aanmelden. Je ontvang een bevestiging per e-mail. Je kind is aangemeld.

2. Plaatsing

Wij doen er alles aan om je kind te plaatsen op het kindercentrum van jouw keuze, de ingangsdatum en de gewenste dagen.

Bij de plaatsing van je kind houden wij rekening met een aantal criteria zoals de datum van aanmelding en of er sprake is van een broertje of zusje die al bij ons op de opvang is geplaatst.

3. Aanbod

Je ontvangt van ons per email een vrijblijvend aanbod voor plaatsing. Je hebt maximaal twee weken de tijd om het aanbod te accepteren.

4. Overeenkomst

Ga je akkoord met ons aanbod? Dan ontvang je per email de overeenkomst en verzoek tot machtiging automatische incasso die je via Ondertekenen.nl kunt tekenen. Je hebt twee weken de tijd om de overeenkomst te tekenen. Na ondertekening ontvang je een exemplaar per email retour. Nadat je de overeenkomst en machtiging hebt ondertekend, is de plaatsing van je kind definitief.

5. Kennismakingsgesprek

Voordat je kind start bij onze kinderopvang, nodigen wij je uit voor een kennismakingsgesprek. Met de pedagogisch medewerker van het kindercentrum bespreek je alle details van de opvang. Ook spreek je af, wanneer je kind komt wennen.

Wachtlijst

Soms is er voor bepaalde dagen op een bepaalde kindercentrum een wachttijd. Onze Klantenservice kijkt dan samen met jou of er een (tijdelijk) alternatief is.

Wij geven voorrang aan kinderen:

– met een zwaarwegende (sociaal)medische indicatie;
– die doorstromen van dagopvang of peuterspeelzaal naar buitenschoolse opvang;
– van wie een broer of zus al gebruikt maakt van onze opvang;
– die hun vaste dagen bij hetzelfde kindercentrum willen uitbreiden of veranderen;
– van onze eigen medewerkers.

Voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Wil je toch van de plaatsing afzien nadat je de overeenkomst hebt getekend? De annuleringsvoorwaarden zijn als volgt:

  • Annuleringskosten van een overeenkomst tot 1 maand vóór start opvang: € 50,00.
  • Annuleringskosten van een overeenkomst binnen 1 maand vóór start opvang: 1 maand opvang volgens contract.

Algemene voorwaarden

Voor onze opvang gelden Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2017 van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de Overeenkomst Kinderopvang. In deze voorwaarden lees je, waar je als ouder recht op hebt en wat je van ons mag verwachten. Zo ben je verzekerd van kwaliteit.